ev / home

KİTAPLİK - 01

Öncekine git Sonrakine git

Önemli: Bu, kişisel bir kitaplıktır ve kamu paylaşımına açık değildir.

Yazar Adı

Kitap Adı

Yayinevi ve Tarihi

Raf No.

Raf ve Kitap Bilgisi

 Cemal Yıldırım  Bilimin Öncüleri  Tübitak /1996  A-3 / Sol  Rafta
 Helmut Uhlig  İpek Yolu  Okyanus /2000  B-4 / Orta  Rafta
 Hekimoglu İsmail  Minyeli Abdullah  Timas / 2008  C-2 / Sag  Akdag Saydut'da
 Alexandre Koyre  Bilim Tarihi Yazıları-1  Tübitak /2002  D-5 / Orta  Mustafa Bilgin'de
 Dogu Perinçek  Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek  Kaynak Yay /2003  A-2 / Orta  Rafta
 George Basalla  Teknolojinin Evrimi  Tübitak / 2000    
 Richard Leakey-Roger Lewin  Göl İnsanları  Tübitak /1999    
 Dennis Shasha  Dr. Ecco'nun Şaşırtıcı Serüvenleri  Tübitak /1996    
 Richard S. Westfall  Modern Bilimin Oluşumu  Tübitak /1995    
 Hasan Malay  Çağlar Boyu Kölelik  Gündogan Yay. /1990    
 Adnan Demircan  Arap-Mevali İlişkisi  Beyan Yay. /1996    
 Sabahattin Güllülü  Ahi Birlikleri  Ötüken Yay. /1977    
 Mehmet Saffet Sarıkaya  Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri  Kültür B. /2002    
 Mikail Bayram  Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi  Konya /2005    
 Ogeday  Moğolların Gizli Tarihi  Türk Tarih Kurumu /1995    
 Faik Bulut  İslam Komüncüleri-İslam'da Özgürlük Ar. 2  Berfin /1998    
 Muhammed Hammadi  Batıniler ve Karmatilerin İç Yüzü  Sebil Yay. /2004    
 Mehmet Azimli  Babek İsyanı  İlahiyat /2004    
 Said Nefisi  Babek  Berfin /1998    
 Mustafa Demirci  Siyah Öfke  Çizgi /2005    
 Erhan Tuna  Şamanlık ve Oyunculuk  Okyanıs /2000    
 Mustafa Mutlu  Kitle İletuşiminde Sorunlar ve Sorumlular  Okumuş Adam /2007    
 Murat Bardakçı  Osmanlı'da Seks  Gür Yay. /1993    
 Gorg Lukacs  Estetik-II  Payel Yay. /1981    
 Leyla Karahan  Bayburt Kanunnamesi  Kültür Bakanlığ /1990    
 Mevlüt Koyuncu  Emeviler Dönemi Saray Hayatı  Beyan /1997    
 Ahmet Özel  İslam Devletler Hukukunda Savaş Esirleri  Diyanet /1996    
 Charles Darwin  İnsanın Türeyişi  Onur Yay. /1995    
 Charles Darwin  Türlerin Kökeni  Evrensel Basım /2009    
 Charles Darwin  Seksüel Seçme  Onur Yay. /1977    
 Charles Darwin  Türlerin Kökeni  Onur Yay. /1984    
 Gordon Childe  Tarihte Neler Oldu?  Kırmızı Yay. /2006    
William Ryan-Walter Pitman  Nuh Tufanı  Arkadaş Yay. /2003    
 Jared Diamond  Tüfek, Mikrop ve Çelik  Tübitak /2003    
 Yusuf Ziya Yörükan  Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanızm  Yol Yay. /2005    
 Yusuf Ziya Yörükan  Anadolu'da Eleviler ve Tahtacılar  Kültür Bak.-2002  A-1 Sağ  Rafta
 Yusuf Ziya Yörükan        
 Yusuf Ziya Yörükan        
 Nevill Drury  Şamanizm  Okyanıs /1996    
 Roger Lewin  Modern İnsanın Kökeni  Tübitak /2004    
 Şemseddin Günaltay  Yakın Şark Elam ve Mezopotamya  TTK /1937    
 Frederich Engels  Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni  Sol Yay. /1974    
 Cemal Şener  Şamanizm  Etik Yay. /2001    
 Yaşar Kalafat  Kamizm Şamanizm  Yeditepe /2004    
 Süleyman Uludağ  İslam Açısından Musiki ve Sema  İrfan Yay. /1976    
 Hasan Tahsin Fendoğlu  İslam ve Osmanlı Huk. Kölelik ve Cariyelik  Beyan Yay. /1996    
 John Berger-Jean Mohr  Anlatmanın Başka Bir Biçimi  Agora /2007    
 M. Hamdi Yazır-Elmalılı  Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali  Kahraman Yay. /2006    
 M. Hamdi Yazır-Elmalılı  Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali  Milliyet /2010    
 Etem Çalışkan  Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali  Hürriyet /1994    
 Yaşar Nuri Öztürk  Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali  Güneş /1986    
 Yaşar Nuri Öztürk  Yeniden Yapılanmak  Yeni Boyut /1996    
 Yaşar Nuri Öztürk  Allah İle Aldatmak Yeni Boyut-2008  A-1 Üst Orta  Rafta
   Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali      
 Ali Püsküllüoğlu  Öz Türkçe Sözlük  Bilgi Yay. /1971    
 TDK Kurul  İmla Kılavuzu  TDK /2004    
 Ünsal Oskay  İletişimin ASC'si  Der Yay. /2005    
 Ali Mazaheri  Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları  Varlık Yay. /1972    
 Muazzez İlmiye Çığ  Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni  Kaynak Yay. /2009    
 Muazzez İlmiye Çığ  İnanna'nın Aşkı  Kaynak Yay. /1998    
 Muazzez İlmiye Çığ    Kaynak Yay. /2009    
 Muazzez İlmiye Çığ    Kaynak Yay. /2009    
 Pierre Ducasse  Tekniklerin Tarihi  Gelişim Yay. /1976    
 Aristoteles  Poetika  Remzi Kit. /2007  A-3 Orta  Rafta
 Aristoteles  Politika  Remzi Kit. /2006  A-1 Orta  Rafta
 İhsan Süreyya Sırma  Abbasiler Dönemi  Beyan Yay. /2002    
 İhsan Süreyya Sırma  Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi  Beyan Yay. /2004    
 Fuat Bozkurt  Türklerin Dini  Cem Yay. /1995    
 Fuat Bozkurt  Türklerin Dili      
 Karl Marx-Friedrich Engels  Kominist Parti Manifestosu  Oğlak Yay. /2007    
 Martin Lings  Hz. Muhammed'in Hayatı  İnsan Yay. /2006    
 Nusret Çam  İslamda Sanat Sanatta İslam  Akçağ Yay. /1999    
 Ahmet Cevdet Paşa  Kısas-ı Embiya Tevahir-i Hulefa 5  Doğan Güneş Yay. /1969    
 el-Belazuri  Fütuhu'l-Büldan  Kültür Bakanlığı /2002    
 Yaşar Çoruhlu  Erken Devir Türk Sanatının ASC'si  Kabalcı Yay. /1998    
 Luis Massignon  İslam Tasavvufu  Ataç Yay. /2006    
 August Bebel  Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültürü Dönemi  BordoSiyah /2004    
 Samuel Noah Kramer  Tarih Sümer'de Başlar  Kabalcı Yay. /2002    
 Falih Fıkı Atay Gezerek Gördüklerim  MEB /1970    
 Mazhar Kükey  Yazım Kuralları  Karacan Yay. /1982    
 Anonim  Gılgamış Destanı  Cumhuriyet / 1998    
 Muharrem Ergin  Orhun Abideleri  Boğaziçi Yay. /1986    
 Erdoğan Aydın  Nasıl Müslüman Olduk?  Öteki Yay. /1995    
 Ramazan Şeşen  İbn Fazlan Seyahatnamesi  Bedir Yay. /1975    
 Kurul  Altın Eşanlamlı ve Karşıtanlamlı Kelimeler Söz.  Milliyet /1989    
 Perle Epstein  Kabala  Dharma / 2005    
 Reşit Aşçıoğlu  Düyun-u Fünun-u Umumiye ya da Fen'den B.  Yazar Yay./ 1985    
 Mehmet Ali Kapar  Halifiliğin Emevilere Geçişi ve Verasete Dön.  Beyan Yay. /1998    
 Mircea Eliade  Demirciler ve Simyacılar  Kabalcı Yay. /2003    
 Mircea Eliade  Asya Simyası  Kabalcı Yay. /2002    
 Mircea Eliade  Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I  Kabalcı Yay. /2003    
 Mircea Eliade  Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi II  Kabalcı Yay. /2003    
 Mircea Eliade  Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi III  Kabalcı Yay. /2003    
 Mircea Eliade  Dinler Tarihine Giriş  Kabalcı Yay. /2003    
 Mircea Eliade  Bürokratlar      
 Cengiz Özakıncı  Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din  Otopsi Yay. /2000    
 N. M. Penzer  Harem  Say Yay. /2000    
 İgnaz Goldziher  İslamda Fıkıh ve Akaid  Ardıç Yay. /2004    
 James G. Frazer  Altındal I  Payel Yay. /2004    
 James G. Frazer  Altındal II  Payel Yay. /2004    
 Lewis Henry Morgan  Eski toplum I  Payel Yay. /1998    
 Lewis Henry Morgan  Eski toplum II  Payel Yay. /1998    
 Ziya Gökalp  Makaleler IX  Kültür Bakanlığı /1980    
 Emel Esin  Türk Kozmolojisine Giriş  Kabalcı Yay. /2001    
 İsmet Zeki Eyuboğlu  Anadolu Büyüleri  Derin Yay. /2004    
 İsmet Zeki Eyuboğlu  Pir Sultan Abdal  Geçit Kit. /1991 100  
 İsmet Zeki Eyuboğlu  Abdal Musa  Geçit Kit. /1991    
 İsmet Zeki Eyuboğlu  Yunus Emre  Geçit Kit. /1991    
 İsmet Zeki Eyuboğlu  İslamda Bölünmeler Çelişmeler Refah'ın Tırm...  Pencere Yay. /1996    
 Hayrullah Örs  Musa ve Yahudilik  Remzi Kit. /2000    
 Mahir Ünlü  Öz Türkçe Sözlük  İnkilap Kit. /1989    
 Mirza Haydar Duğlat  Tarih-i Reşidi  Selenge /2006    
   Kitabı Mukaddes  K. Mukaddes Yay. /1981    
 Ahmet Taşağıl  Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyl.  TTK /2004    
 Ali Rıza Demircan  İslam'a Göre Cinsel Hayat  Eymen Yay. /2005    
 İsenbike Togan-G. K.-C. B.  Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi  TTK /2006    
 Zekeriya Kitapçı  Orta Asyada İslamiyetin Yayılışı ve Türkler  Konya /1994    
 Zekeriya Kitapçı  Hz. Peygamber'in Hadislerinde Türkler  Konya /1996    
 Zekeriya Kitapçı  Saadet Asrında Türkler  Konya /1993    
 Zekeriya Kitapçı  Orta Asya Türklüğünün Büyük İslam Kültür ..  Konya /1995    
 Wolfram Eberhard  Çin Tarihi  TTK /1995    
 Wolfram Eberhard  Çin'in Şimal Komşuları  TTK /1996    
 V. Viladimiroviç Barthold  Moğol İstilasına Kadar Türkistan  TTK /1990    
 Kayhan Atik  Lütfi Paşa ve Tevarih-i Al-i Osman  Kültür Bakanlığı /2001    
 Esat Korkmaz  Eski Türk İnançları ve Şamanizm Sözlüğü  Anahtar /2003    
 Neşet Çağatay  Bir Türk Kurumu Olan Ahilik  TTK /1989    
 Kemal Demiray  Temel Türkçe Sözlük  İnkilap Kit. /1988    
 Mustafa Nihat Özön  Osmanlıca-Türkçe Sözlük  İnkilap ve Aka /1979    
 Ali Nazıma-Faik Reşat  Mükemmel Osmanlı Lügati  TDK /2005    
 Şemseddin Sami  Kamusu'l-A'lam (6 cilt Osmanlıca)  Kaşgar Neşriyat /1996    
 Şemseddin Sami  Kamus-i Türki (Osmanlıca)  Çağrı Yay. /2009    
 Hasan Bedreddin  Kamus-u Fransevi (Osmanlıca)  Yeni Şark- İkbal /1927    
 Bahaeddin Ögel  İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi  TTK- 1984  A-1 Sağ  Rafta
 Garth Fowen  Qusayr Amra  Üni. Califonia Press-1997  A-1 Sağ  Rafta
 Yaşar Çoruhlu  Türk Mitolojisinin Anahatları  Kabalcı-2002  A-1 Sağ  Rafta
 Faruk Sümer  Esku Türlerde Şehircilik  TTK-1994  A-1 Sağ  Rafta
 Zühal Ölmez  Şecere-i Türk'e Göre Moğol Boyları  Kebikeç-2003  A-1 Sağ  Rafta
 S. Olcay-B. Ercilasun-E. Aslan  Arpaçay Köylerinden Derlemeler  TTK-1998  A-1 Sağ  Rafta
 N.F. Katanov  Bilimsel Eserlerinden Seçmeler  Türksoy-2000  A-1 Sağ  Rafta
 Harun Güngör-M. Argunşah  Gagavuz Türkleri  Kültür Bak.-2002  A-1 Sağ  Rafta
 Atanas Manov  Gagavuzlar  TTK-2001  A-1 Sağ  Rafta
 Wolfram Eberhard  Çin Simgeleri Sözlüğü  Kabalcı-2000  A-1 Sağ  Rafta
 Massimo Baldini  İletişim Tarihi  Avcıol Basım-2000  A-1 Sağ  Rafta
 Merih Zıllioğlu  İletişim Nedir?  Cem Yay.-1996  A-1 Sağ  Rafta
 Banu Mahir  Osmanlı Minyatür Sanatı  Kabalcı-2005  A-1 Orta  Rafta
 B.Y. Vladimirtsov  Moğolların İçtimai Teşkilatı  TTK-1995  A-1 Orta  Rafta
 Hilmi Ziya Ülken  Anadolu Kültürü ve Türk Kimliği Üzerine  Ülken Yay.-2006  A-1 Orta  Rafta
 Seneca  Ahlaki Mektuplar Epistuale Morales  TTK- 1999  A-1 Orta  Rafta
 Jean-Paul Roux  Türklerin ve Moğolların Eski Dini  İşaret-1998  A-1 Orta  Rafta
 Sezer Tansuğ  Sanata Yaklaşım  Künmat Yay.-1976  A-1 Sağ  Rafta
 Sezer Tansuğ  Resim Sanatının Tarihi  Remzi Kit.-2004  A-1 Orta  Rafta
 Sezer Tansuğ        
 Adnan Turani  Dünya Sanat Tarihi  Remzi Kit.-2004  A-1 Orta  Rafta
   Sanat Kitabı  Yapı-Edüstri-1997  A-1 Sol  Rafta
 Germain Bazin  Sanat Tarihi  Sosyal Yay.-1998  A-1 Sol  Rafta
 E.H. Gombrich  Sanatın Öyküsü  Remzi Kit.-1999  A-1 Sol  Rafta
 Nurettin Şazi Kösemihal  Sosyoloji Tarihi  Remzi Kit.-2007  A-1 Sol  Rafta
 İsmail Tunalı  Grek Estetik'i  Remzi Kit.-2007  A-1 Sol  Rafta
 Walther Kiaulehn  Demir Melekler  Remzi Kit.-1971  A-1 Sol  Rafta
 A. Adnan Adıvar  Bilim ve Din  Remzi Kit.-1980  A-1 Sol  Rafta
 Cemal Yıldırım  Bilim Tarihi  Remzi Kit.-1983  A-1 Sol  Rafta
 Nazan İpşiroğlu  Resimde Müziğin Etkisi  Remzi Kit.-1995  A-1 Sol  Rafta
 M. Egun-Gaynislam İbrahimov  Başkurt Halk Destanları  Türksoy-2000  A-1 Sol  Rafta
 Kaya Zengin  Sanat Tarihi-1  Ders Kit.-1997  A-1 Sol  Rafta
 Oktay Aslanapa  Türk Sanatı I-II  Kervan Yay.-1984  A-1 Sol  Rafta
 Oktay Aslanapa  Türk Sanatı I-II      Rafta
 Anneke Smelik  Feminist Sinema ve FilmTeorisi  Agora Kitaplığı-2008  A-1 Üst Sağ  Rafta
 Agah Özgüç  Türk Sinemasının Kadınları  Agora Kitaplığı-2008  A-1 Üst Sağ  Rafta
 E. Dmytryk-J. Porter Dmytryk  Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu  Doruk-2007  A-1 Üst Sağ  Rafta
 Jean Budrillard  Simülaklar ve Simülasyon  Doğu Batı Yay.-2003  A-1 Üst Sağ  Rafta
 Filiz Bilgiç  Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Ar.  Kültür Bak.-2002  A-1 Üst Sağ  Rafta
 J. Dudley Andrew  Sinema Kuramları  İzdüşüm-2007  A-1 Üst Sağ  Rafta
   Film Duyumu    A-1 Üst Sağ  Rafta
   Film Biçimi    A-1 Üst Sağ  Rafta
       A-1 Üst Sağ  Rafta
       A-1 Üst Sağ  Rafta
 Seyyid Ali Paşa  Mir'atü'l-Alem  Kültür Bak.-2001  A-1 Üst Sağ  Rafta
 Doğan Cüceloğlu  Mış Gibi Yaşamlar  Remzi Kit.-2007  A-1 Üst Sağ  Rafta
 Doğan Cuceloğlu  Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim  Remzi Kit.-2007  A-1 Üst Sağ  Rafta
 Doğan Cüceloğlu  İnsan ve Davranışı  Remzi Kit.-2007  A-1 Sol  Rafta
 Roland Barthes  Göstergebilimsel Serüven  Kaf Yay.-1997  A-1 Üst Orta  Rafta
 Sunay Akın  Kule Cambazı  Çınar Yay.-2007  A-1 Üst Orta  Rafta
 Bilge Seyidoğlu  Mitoloji Üzerine Arştırmalar  Dergah Yay.-2002  A-1 Üst Orta  Rafta
 David Wells  Matematiğin Gizli Dünyası  Mavi Ada Yay.-2000  A-1 Üst Orta  Rafta
 Acar Baltaş  Hayalini Yorganına Göre Uzat  Remzi Kit.-2008  A-1 Üst Orta  Rafta
 George İfrah  Uzak Doğu'dan Maya Ülkesine Bir, İki, Üç  Tübitak-2005  A-1 Üst Orta  Rafta
 İbrahim Refik  Tarih Şuuruna Doğru2007  Albatros-2007  A-1 Üst Orta  Rafta
 Zeki Tez  Matematiğin Kültürel Tarihi  Doruk Yay.-2008  A-1 Üst Orta  Rafta
 Fatih Okumuş  Hz. Muhammed'in Yaşam Öyküsü  Timaş Yay.-2008  A-1 Üst Orta  Rafta
 Rasim Adasal  Yeryüzü Tanrıları Liderler Komutanlar ve  Minnetoğlu-1979  A-1 Üst Orta  Rafta
 Vural Yiğit  Evrimin Öyküsü  Evrim Yay.-2007  A-1 Üst Orta  Rafta
 Richard E. Palmer  Hermenötik  Ağaç Yay.-2008  A-1 Üst Orta  Rafta
 Bayram Ali Çetinkaya  Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri  İnsan Yay.-2008  A-1 Üst Orta  Rafta
 M. Cihangir Doğan- Sait D.  Yörüklerin Sosyal ve Kültürel Hayatı  Kızılelma-2005  A-1 Üst Orta  Rafta
 Çetin Öner  Dağlara Yazılıdır  Can Yay.-2007  A-1 Sol  Rafta
 Theoni Pappas  Yaşayan Matematik  Doruk Yay.-2007  A-1 Sol  Rafta
 Joseph Nicolosi  Erkek Homoseksüeller için Onarım Terapisi  Kaknüs-2008  A-1 Sol  Rafta
 Doğu Perinçek  Eşcinsellik ve Yabancılaşma  Kaynak Yay.-2000  A-1 Sol  Rafta
 Mustafa Köylü  Dinler Arası Diyalog  İnsan Yay.-2007  A-1 Sol  Rafta
 Şaban Çobanoğlu  Suskunluk Sarmalı ve  Siyasal İletişim  Fide Yay.-2007  A-1 Sol  Rafta
 Sevim Tekeli  16. Yüzyılda Osm. Saat ve Takiyüddin Mek.  Kültür Bak.-2002  A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
      200 A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  Rafta
       A-1 Sol  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      300  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      400  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      500  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ev / home

Sayfasına Gel- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -Sayfasına Git